Dagsarkiv: 11 februari, 2013

Hemliga meddelanden

Kikade i Skolstil appen nu. Där hittade jag ett meddelande från min dotter på 7 år! Ganska tydligt!

20130211-221521.jpg
Skolstil ljudar och läser upp det som skrivs. När man sätter en punkt så läser den upp hela meningen, trycker man mellanslag läser den upp ordet så det är roligt för barnen att få direkt återkoppling på det som skrivs. De yngre barnen tycker att deras lekskrivning blir riktigt roligt när appen läser upp konstiga ord.

förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
lpfö98 rev10

20130211-222039.jpg

20130211-222047.jpg
/Monica

iPaden som en del i en helhet

Som ni kanske märkt i våra inlägg ser vi inte på iPaden som ett pedagogiskt verktyg som bör användas frånkopplat den övriga verksamheten. Användandet av iPaden tror vi får ett större pedagogiskt värde om det följs upp i en annan kontext, detta gäller ju för alla pedagogiska verktyg, men det kan vara bra att lyfta det.

Med tanke på de olika lärstilar vi har i en barngrupp, och det faktum att vi, när vi lär något nytt och svårt, behöver få våra behov enligt vår lärstil tillgodosedda behöver vi erbjuda lärande på olika sätt. När vi sedan ska befästa nya upptäckter och kunskaper behöver vi prova på ett annat sätt.

Så fram för mångfald i pedagogiska verktyg och fortsatt tematiskt tänk i förskolan!

/Maria

Lpfö98/10:
Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande