Dagsarkiv: 6 februari, 2013

Memory om miljö

Elins memo från Gro är en enkel och fin app som behandlar miljö. Den ger stora möjligheter till samtal kring miljö och föroreningar.

20130203-180613.jpg
Ekorren är ledsen över allt ”miljödåligt” och vill ha hjälp att städa upp.

20130203-180640.jpg
Genom att bilda par av miljöbra bilder, så som vindkraftverk och buss, hjälper vi till. Kruxet är att inte få par i miljödåliga bilder så som fabriker med farliga utsläpp och trasigt glas i naturen.

Bilderna är inte uppenbart miljöbra eller -dåliga, det finns exempelvis både bra och dåliga fabriker på bilderna, så det krävs (som vanligt) att pedagogen finns där som stöd.

Hur följer vi då upp? Här kan vi ut och fota egna miljöbra och -dåliga bilder, att göra eget memory av. Såklart hjälper vi även naturen genom att plocka med oss så mycket dåligt vi kan till återvinning. Bilderna blir en grund i den pedagogiska dokumentationen och ett samtals- och reflektionsunderlag både tillsammans med barnen och med kollegorna.

/Maria

Lpfö98/10:
Förskolan ska sträva efter att varje barn
*utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
Arbetslaget ska
*ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer
*ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön