Dagsarkiv: 4 februari, 2013

Balans och vikt

Ny läroplan med mer fokus på naturvetenskap och teknik innebär att nya och fördjupade kunskaper och verktyg behöver vinnas hos oss pedagoger. Jag söker just nu lite extra efter appar som en av ingredienserna i att nå dessa förtydligade mål.

Levers från Vectorpark behandlar bland annat vikt och balans.

20130203-173028.jpg

Föremål med olika vikt ramlar ner. Jag fångar upp dem och testar hur jag kan hänga föremålen på vågen för att få balans. Ljudeffekterna är enkla och det du ser på bilden är vad appen innehåller. Det räcker dock gott att använda som en uppstart till arbete med vikt och balans, även om det skulle berika appen om det fanns föremål som är lättare att koppla till verkligheten. Snögubbar kanske barnen inte känt vikten på, men däremot löv och stenar.

Som pedagog är jag lyhörd för barnens resonemang, nyfiken på vilket föremål de tror väger mest och utmanar deras tankar. Vi arbetar vidare genom att t. ex. skapa egna vågar. Den pedagogiska dokumentationen kan göras av barnen och mig helst i form av filmer, både genom skärminspelning av appanvändandet (Monica har tipsat i tidigare inlägg) och genom film över barnens skapande av de egna vågarna, där vi även kan fånga barnens reflektioner och vårt samspel, för oss pedagoger att använda i våra egna reflektioner senare, samt att använda som diskussionsunderlag och uppföljning tillsammans med barnen.

/Maria

Lpfö98/10:
*utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
*utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
*utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap