Dagsarkiv: 21 januari, 2013

Projekt: Skapa en berättelse forts

Jag berättade tidigare om hur vi startade upp arbetet med att skapa en berättelse i barngruppen.

*Vi hade då spånat på idéer i en mindmap i Simple minds +.
*Nästa steg blev att för hand rita bilder till sagan, baserat på det vi sagt att vi ville ha med i sagan. När inspirationen brast kunde vi gå tillbaka till mindmapen och se vad vi behöver för illustrationer.
*Vi fotograferade teckningarna med hjälp av iPadens kamera.
*Sedan kom julen och efter det var det dags att lägga till texten i berättelsen, men vad hade vi tänkt med våra illustrationer? Återigen kunde vi gå tillbaka till mindmapen för att minnas och forma bildspråket till ord.

Där är vi nu, återkommer med en fortsättning!

/Maria

Lpfö98/10:
Förskolan ska sträva efter att varje barn
*utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
*utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner
*Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer