Dagsarkiv: 14 januari, 2013

NTA via iPaden

I varje app letar vi sätt att följa upp lärandet på andra vis. Vi erbjuder en rikare verksamhet om vi kan använda oss av de olika pedagogiska verktygen som komplement till varandra. Pettssons uppfinningar ser jag på som en möjlighet att starta upp ett arbete med NTA via iPaden.

20130113-111358.jpg

Vad tror ni kommer att hända när repet klipps av? (Hypotes)

20130113-111510.jpg

Vad innehåller ballongen?

20130113-111614.jpg

Ballongen trycker upp brädan så den vickar, osten glider av. Varför? Skulle en blöt disktrasa glida av lika lätt? Kan brädan vara i våg om osten ligger till höger?

Om vi själva bygger uppfinningen kan vi få en bredare förståelse för funktionerna i uppfinningen, och jag som pedagog får en möjlighet att erbjuda fler begrepp kopplade till NTA.

I den senaste tidningen Förskolan kunde vi läsa om vikten av att vi pedagoger har en förförståelse kring naturvetenskapliga fenomen och tekniska funktioner för att kunna erbjuda NTA på ett bra sätt. Vi kunde också läsa om hur man som pedagog kan dra sig för att arbeta med NTA om man inte känner att man har tillräckliga kunskaper. Självklart behöver vi då läsa in oss mer på ämnet, men om vi bygger en uppfinning med barnen så får vi på en kravlöst sätt en möjlighet att själva åter upptäcka det vi faktiskt en gång lärt oss, kanske minnen från ens egen skoltid väcks?

Vi testar väl?!

/Maria

Lpfö98/10:
Förskolan ska sträva efter att varje barn
*utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap
*utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar