Dagsarkiv: 5 december, 2012

Dagen app – Tisdagskossan

Jag har läst Tisdagskossan hemma nu för mina barn. Den har blivit väldigt uppskattad och de tycker om att sätta sig och lyssna på en e-bok när dom blir trött ibland.

20121204-210640.jpg
”Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”
Lpfö98 rev10

På förskolan är e-böcker väldigt uppskattade av barnen och av vikarier ibland. Många gånger händer det att man får placera vikarie på en lässtund vilket inte är så bra men verkligheten ser ut så ibland. Vissa gånger när jag vikarierade så var det värsta att få en lässtund på en ny förskola med barn man knappt känner. Tänk på att de är inte de spontana lässtunderna jag menar då barnen kommer och vill krypa upp i knät med en bok. De lässtunderna ja pratar om är det 5-6 barn i ett rum som ska lyssna på en saga/bok.

”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och läran de såväl inom hus som utomhus.”
Lpfö98 rev10

Om du har en e-bok så kan du som ordinarie pedagog antingen använda den genom att projicera upp den på väggen/smartboarden då kan man läsa upp den för fler barn, alla kan få en chans att se med vikarien som extra resurs. Vissa gånger har jag låtit vikarien ta med Ipad och samlats runt boken i Ipaden.

Som pedagog är det viktigt att ha läst boken och förberett sig innan och genom att läsa en e-bok så kan du förbereda dig och Ipaden har inte samma förmåga att försvinna och vara borta när det är dax för lässtunderna.

Den här boken har inte en massa animeringar och det är skönt tycker jag för fokus blir på bilderna istället. Det finns på vissa sidor ljudeffekter som förstärker bilderna. Jag skulle på förskolan på de sidorna välja att spela upp bara ljudet och sedan läsa sidan för att väcka och hålla kvar nyfikenheten i vad som händer och vad ljudet betyder.

20121204-211511.jpg<;;;br

20121204-212808.jpgPå den övre bilden ser ni ingen symbol för ljudeffekter medan på den andra är det ljudeffekter som förstärker berättelsen. Vill man inte använda dessa ljudeffekter och läsa själv får man stänga av ljudet helt.

Tänk på att efter att barnen hört boken några gånger kan vara med i berättandet och samtala om bilderna som vi brukar göra på förskolan.

förskolan ska sträva efter att varje barn
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Vad gör man efter boken? Boksamtal? Dramatisering? Skapande aktivitet?
/Monica