Dagsarkiv: 4 december, 2012

sock puppets

Nu har jag använt Sock puppets lite mera och hittat lite mer funktioner som jag tycker är bra att satsa på.
Sock puppets är en app där man gör små filmer med strumpfigurer. Det roliga och spännande i appen är att man förvränger rösten vilket gör att man inte kan höra vem som är vem på rösten. Det kan vara bra för barn som är blyga, de behöver inte vara så utpekande vem som gjort den. Barn som har talsvårigheter blir inte utpekade utan det blir annat fokus i det här berättandet vilket gör att möjligheterna att bli någon annan en stund.
Här är det 30sekunders inspelningar som kan göras, men genom att trycka på Store på startsidan så kan man köpa så det går att spela in 90 sekunder. Det blir ganska lagom tid med 90 sekunder för att göra en sekvens i berättelsen. Köp även till att det går att spara i kamerarullen för att kunna lägga ihop flera sekvenser till en film i Imovie. Det går att köpa till fler figurer och bakgrunder men jag tycker att det kan räcka med dessa som redan finns, blir det för mycket så kanske det blir svårare och sedan ska man hinna med att använda de funktionerna.

20121204-074913.jpg

Här har ni en film som en 7 åring har gjort, den inspelningen är på 30 sekunder och det blir kort om tid för att vidareutveckla berättandet.

Tänk på att här ska man prata en i taget så gör upp vilken turodning ni ska agera och när man rör sin figur så är det den som pratar och spelar in så man får ha lite regler för att det ska kunna fungera.
Hur kopplar vi det till förskolans läroplan?

”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning”
Lpfö98 rev10

Här ser ni en film på 90 sekunder, det är väldigt lagom med tid att skapa och berätta på.

/Monica