Dagsarkiv: 30 november, 2012

Dagens app – boksnok

Boksnok är en gratisapp som man laddar ner och sedan där får man prenumerera på böcker i appen. Det finns många bra böcker där som är gratis att läsa och använda.

20121125-210417.jpg
Du får upp en bokhylla med nerladdade böcker. Här har jag hämtat en bok, den fula Ankungen.

Åter igen så kan du som pedagog förbereda dig med att läsa boken på Ipaden för den brukar inte kunna springa iväg på samma sätt som böckerna.
Du kan använda dig av guidad åtkomst om ett barn själv vill berätta/läsa en bok så de inte klickar sig ut ur boken.

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.”

20121129-225826.jpg
Jag vet att det är en förskollärare om skapar böcker till boksnok kika in på hennes blogg. Hon är det som har gjort några av böckerna vi ser här på bilden.

20121129-225852.jpg

förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa

Lpfö98rev 10

/Monica