Dagsarkiv: 29 november, 2012

Guidad åtkomst

När jag tar fram iPaden har jag alltid ett syfte med det. Därför erbjuder jag inte barnen att ”spela på iPaden”, jag erbjuder dem ett särskilt lärande eller en särskild app som svarar mot mitt syfte.
Jag vill då förstås inte att appen stängs av (hemknappen kan vara väldigt spännande att trycka på). Då har vi räddningen:

Klicka på inställningar –> allmänt –> hjälpmedel –> guidad åtkomst

När du startat appen du ska använda tillsammans med barnen, trycker du 3 gånger på hemknappen. Då ser det ut så här:

20121128-195239.jpg

Här väljer du ”start”, och sedan knappar du in det lösen du vill ska krävas för att appen ska kunna stängas av. När ni lärt färdigt trycker du 3 gånger på hemknappen igen och återigen ditt lösen.

När jag använt mig av sagoappar med barnen har jag ibland velat använda mig av en sida i boken som inspirationsbild till fortsatt skapande. Då kan man låsa tryckfunktionen på ”tryck” i guidad åtkomst. Då går det inte att göra någonting på skärmen. Låsningen stängs även här av på samma sätt.

Finns det någon fler som gång på gång får hjälpa till att stänga av AppStore efter att barnen halkat dit genom en länk i appen? Jag misstänker det. Du kan välja att markera det område på skärmen som du inte vill ska gå att trycka på genom att ringa in det i guidad åtkomst. Även här stänger du av på samma sätt.

20121128-200627.jpg

Här har jag ringat in länken till uppdatering av app
.

Man kan även stänga av att skärmen vrider sig när man vrider iPaden på ”rörelse”.

Nu är det er tur, någon som vet hur jag gör en print screen när jag är i guidad åtkomst? Fungerade inte med hem+av-knapp.

/Maria