Dagsarkiv: 26 november, 2012

Puppet Pals

Idag fick Puppets Pals hamna i fokus på vilan efter lunch.

Denna app har en förmåga att förtrolla barnen, från spånandet av idéer till färdig produkt. De får först välja karaktärer, sedan miljö. När det är dags att börja berätta startar vi inspelning av ljud och bild.

Idag tog jag mig an berättarrollen, för dagen i form av fén. Fén kunde hjälpa de övriga karaktärerna på traven att leda sagan framåt och ställa frågor för att exempelvis förtydliga eller utveckla. Ett helt, för barnen, fritt berättande fungerar också super. Då är jag som pedagog med i efterhand och reflekterar tillsammans med barnen över hur sagan blev och varför.

Det bästa med appen är enkelheten. Det tar inte mer än en vila från idén om sagan till att jag sitter där i soffan med stolta filmproducenter.

Sagoberättande tillsammans med barnen tycker jag är ett fantastiskt verktyg för att nå de olika demokratiska värderingar vår läroplan omfattar. Sagan kan leda var som helst och jag som pedagog behöver finnas där för att fånga upp de funderingar barnen har eller ställa frågor så som ”hur mår den här karaktären nu när det här hände?”. Pedagogens närvaro på ett eller annat sätt är som alltid nyckelordet när vi använder oss av iPaden.

Om ni kikar in imorgon kommer ni få se en film av Monica där hon presenterar appen och dess funktioner lite närmare.

Mitt samtal med barnen baserades idag på dessa mål ur Lpfö98/10: 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

/Maria