Dagsarkiv: 1 november, 2012

Hur du laddar upp appar utan trådlöst internet

På många förskolor i Östersund finns det inte trådlösa nätverk och det är ett problem när dom ska använda Ipaden. Många har tagit hem Ipaden för att sitta hemma på sitt nätverk och arbeta. Det går att göra det på förskolan också. Istället för att bli frustrerad för att det inte funkar trådlöst så går det att göra det så här istället.

Börja med att ladda hem Itunes till datorn.

Sedan ansluter du enheten med laddningssladden i en usb port.

Den öppnar automatiskt Itunes, logga in med apple id  och där under program finns alla apparna som är köpta med det Itunes kontot.

Dagens app -lärkvitter & krax

Vad är det för fågel på förskolans gård? Hur låter den? Är det svårt att höra dem?
använd er av Ipaden ute eller inne för att lyssna på olika fågelläte. Det finns två gratisappar som jag tycker om och det är lärkvitter och krax. Dessa appar har bilder, information och fågelläten som man kan lyssna på.

20121028-145605.jpg

20121028-145611.jpg

20121028-145618.jpg

20121028-145624.jpg

Hur kopplar vi till förskolans läroplan?

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvän dig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.
Lpfö98rev10