Dagsarkiv: 26 oktober, 2012

Dagens app -sock puppets

Dagens app är sock puppets där man gör små filmer med strumpfigurer. Det roliga i appen är att man förvränger rösten vilket gör att man inte kan höra vem som är vem på rösten. Det kan vara bra för barn som är blyga, de behöver inte vara så utpekande vem som gjort den.

Bjuder på liten felsägning under inspelningen så kan det bli ibland när man ska göra flera saker samtidigt.

Hur kopplar vi det till förskolans läroplan?

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning

Lpfö98rev10