Dagsarkiv: 23 oktober, 2012

Dagens app- magnetic ABC

Dagens app är Magnetic ABC, det föreställer en magnettavla med bokstäver. I den här appen kan man även köpa till olika teman.
Här drar du fram bokstäver, siffror, figurer osv. som du vill använda. Tryck på bokstaven så ändrar den färg, du kan byta bakgrunds färg/tema rulla på listen för att få fram andra teman.

20121022-212146.jpg
Ändra bakgrundsfärg genom att ta och dra i fliken på sidan.

20121022-212155.jpg
Genom att ta tag i penseln och dra ner så kan du sudda ut alla sakerna.

20121022-212202.jpg
Olika teman finns det att köpa och ibland släpps de gratis som uppdatering.

20121022-212210.jpg
Här har man en bra startsida till sin film i IMovie kanske eller så utspelar sig hela handlingen i miljön. Ta screenshot i appen genom att trycka på hemknappen på skärmen och samtidigt på avstängningsknappen, de bilderna återfinner du direkt i kamerarullen.

20121022-212216.jpg

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

Lpfö98rev10