Dagsarkiv: 22 oktober, 2012

Det fria berättandet med GarageBand

Jag tycker att det fria berättandet i förskolan är viktigt. Barnen får en chans att bli sedd, lyssnad på och kännas sig viktig. Som oftast på förskolan är det tajt med tid och hur ska man få till det?
Spela in det är ju toppen, jag hinner aldrig skriva snabbt när barnen berättar. Spelar du in på Ipaden så kan sitta var som helst där berättandet får utrymme ex matbordet, läsvila, samlingen osv.

20121021-140315.jpg

20121021-140405.jpg
kolla dessa inställningar innan, jag fick först med takt med träklossar i min inspelning, inte så bra alla gånger. Så här ska det se ut för att bara få röstinspelning.

Sedan är det bara att spela in, tänk på att rikta mikrofonen på Ipaden, mikrofonen sitter på sidan bredvid kameralinsen som är på skärmsidan.
Nu har du ett material i Ipaden att arbeta med senare.

20121021-140722.jpg

Du kan välja olika effekter på inspelningen, kanske du är ett monster eller en robot? Testa er fram!

Nu ska du exportera ljudet till iMovie så ni kan arbeta vidare med det.

20121021-141113.jpg

20121021-141242.jpg

20121021-141259.jpg

Den öppnar iMovie och du kan välja att antingen lägga in det i ett tidigare projekt eller start ett nytt. Denna inspelning lägger sig som ett grönt fält, samma som bakgrundsmusik/temamusik Det är bara lägga till bilderna så har ni gjort en film/saga.

Hur kopplar vi till läroplanen
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning
Lpfö98rev10

/Monica