Dagsarkiv: 19 oktober, 2012

Dagens app -kids preschool puzzle

Dagens app blir den här som jag hittade via pappas appar igen! Just idag var den dessutom gratis sånt gillas.

Här kan ni hitta appen den heter Kids Preschool puzzle i app store.

Kids Preschool Puzzle - Lemberg Solutions Limited

I den här appen finns det pussel som du ska lägga det fina är att den säger ordet sen på svenska men du kan också välja andra språk!

20121019-111803.jpg

Här finns möjlighet för barn med andra språk än svenska att lära andra och få lära sig på svenska och på sitt modersmål om det språket finns med.

Annars så använder du den för att utforska nya språk med barnen, tänk vilket verktyg.
Det kan leda vidare till var dessa länder finns.

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och upp muntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Av skollagen framgår att förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”
Lpfö98 rev 10 sid 6