Dagsarkiv: 18 oktober, 2012

Munmotorik

Munmotorik – tråkigt?

Nej vi tränar lite munmotorik och med kameran i Ipaden kunde vi leka med munnen och tungan.
Vi satt bredvid varandra och såg skärmen hela tiden – direkt återkoppling och kontakt! Munmotorik är bra för vi ska kunna forma alla ljuden rätt och sagorna blir lite tråkiga om man inte varierar sig. Det är uppskattat av barnen att se tokiga bilder på fröken/mamma!

20121018-163927.jpg

20121018-163938.jpg

20121018-163954.jpg

20121018-164003.jpg

Dagens app – toca boca store

Dagens app blir toca store, här är det uppbyggt så man kan var två som jobbar i appen.
En i kassan och en som handlar det är ju kanonbra, sånt gillar jag!

I appen bestämmer du priset själv på de varor som du valt ut vilket gör att det går att anpassa efter barnen och deras olika kunskapsnivåer. Här får man tillfälle att lära varandra och resonera kring vad saker egentligen kostar. Varför inte handla på riktigt efteråt för att se priserna och pengarna.

Så mycket matematik och språk arbetar man med i appen och att man är tillsammans!

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
Lpö98 rev10 sid9-10

20121015-173412.jpg

20121015-173428.jpg

Här ser vi barnen som arbetar med toca boca store där ena är i kassan och den andra ska handla. Dom förhandlade även om priset den här gången det var lite roligt att höra deras funderingar om att då kunde man få en gratis nästa gång om man handlade.

/Monica