Dagsarkiv: 16 oktober, 2012

Dagens app- My story

En av mina favorit appar är My story.

Här gör vi en bok i appen och jag tycker om att man gör en framsida och sedan bladen vilket gör att vi kan titta på hur en bok är uppbyggd och prata kring det.
Sen är det bara att vara kreativ och rita, används bilder från kamerarullen som bakgrund så vill man kan man göra en bok om familjen, kompisar eller vad man vill.

Ibland gör vi bilder eller hittar bakgrunder i andra appar så då kan jag ta en skärmdump på det och använda som bakgrund/miljö.
Det är här vi inte ska begränsa oss till att ”bara” rita bilderna utan se vad som mer finns runt er!
Men här får du ihop det till en bok som du kan bläddra i på Ipaden.

Hur ska man hinna skriva till barnen? Verkligheten på förskolan är lite spännande ibland och kanske måste du duka eller springa till toa och hjälpa samtidigt som du nu hjälper med en saga! Då tycker jag att det är så fiffigt att barnen kan spela in sin saga så kan du skriva den efteråt men samtidigt så är det en förstärkning för barnen att få kopplingen, sitt berättande och det skrivna ordet. När man sedan är klar så kan barnen se orden och höra sin egen röst berätta sagan.

Framsidan till boken är klar

20121015-225033.jpg

På min sida hinner jag inte skriva utan spelar in genom att trycka där pilen pekar.

20121015-225148.jpg

Nu när jag skriver får jag upp en textruta genom att trycka på ABC.

20121015-225241.jpg

20121015-225249.jpg

Låt fantasin flöda

Kopplat till lpfö98rev10 sid 7:

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, konstruera och nyttja material och teknik. Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning

Men utifrån vad du som pedagog har för syfte med just ert sagoskapande och vad sagan kommer att handla om så kan du arbeta mot flera av läroplanens mål.

/Monica