Dagsarkiv: 14 oktober, 2012

Dagen app – Dino math

Dagens app blir en matematik app, Dino Math, här kan man på ett enkelt sätt prova sig i räkningen och siffrornas värld.

20121014-231556.jpg

Vi provar att räkna tal, vi ser siffrorna och får bilder så vi kan räkna dem. Det är bra för de barn som kommit en bit på vägen i sitt mattetänk men jag är lite skeptisk till dessa ”pedagogiska” apparna. Det är i samspel och samtal vi på förskolan ska fokusera men visst kan de vara ett bra komplement. Tänk vad bra när barnen tillsammans sitter och räknar och hjälps åt, för visst ska vi väl se det som att vi är tillsammans runt Ipaden för att ge utrymme för mer samspel eller ska man sitta själv och som pedagog säga ”låt nu Pelle göra själv, om 5 minuter är det din tur” då missar vi att det finns flera sätt att tänka på och komma fram till lösningar.

Men läroplanen ska vi inte glömma den ska vi ha med oss i allt vi gör på förskolan.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”

Lpfö98 rev10 sid10

Dagens app – Skolstil

Idag visar jag Skolstil som är en kanonbra app där vi leker med ljud, ord meningar.
Innan min dotter kunder skriva ordentligt så lekte hon mycket med ljuden och provade olika ord kanonbra sätt att på ett lustfyllt och utan krav lära sig hur ljuden låter ihop.
Det viktiga är inte att det blir rätt ord tycker jag utan att man får höra olika ljud och hur de blir.

Man skriver och appen ljudar bokstaven, trycker du mellanslag så läser den ihop bokstäverna och sätter du punkt läser den hela meningen. Perfekt tillfälle att utforska ljuden och orden.

Vi brukar även göra sagor med alla figurer som finns på utökat tagentbordet där gjorde vi sagor med bara bilderna. Det kan sluta hur bra som helst.

20121014-143429.jpg

20121014-143701.jpg

Vad blev det för saga?

Hur kopplar vi det till läroplanen?
” Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen”
Lpfö98 rev10 sid

”Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”
Lpfö98 rev10 sid 10

/Monica